studies


 1. -

 2. -onderzoek                         Definitief  Duurzaamheisrapport Boogbrug Vianen  RWS  (2017)


 1. -waardestelling                   boogbrug over de Lek bij Vianen door Erica Delorge (2013)


 1. -scriptie:                               Lieu de memoire of sloopobject boogbrug bij Vianen,   W. van Drecht (2012)


 1. -voorbeeldrapport:               realisatie MUIDERFIETSBRUG,   meerdere organisaties en instanties (2011)


 1. -werkdocument:                   Kracht van Utrecht 2.0  (2010)


 1. -artikel                                  “ir. Willem Harmsen”  door Marie-Louise ten Horn-van Nispen (2008)


 1. -waarderingsrapport:         Boogbrug bij Vianen,   Nederlandse Bruggen Stichting (1999)


- boek                                    KRUISING  De geschiedenis van pont en brug,  M.J. Ververs  (1999)


- geschiedenis rijkswegen:    Beleid en planning in de wegenbouw,   RWS  (1990)


 1. -artikel                                   Staal: De montage van de nieuwe verkeersbrug over de Lek bij Vianen, ir. B.Braat,  (1936)

 2. -artikel:                                Architectura: Arnhem, Nijmegen, Moerdijk en Vianen,   Th. Haakma Wagenaar (1937)

- artikel                                   De Ingenieur: Bouw van verkeersbrug over de Lek bij Vianen, (1933)

- artikel                                   De Ingenieur: De brug voor gewoon verkeer over de Lek bij Vianen, ir. W. Harmsen  (1934)

 1. -artikel                                   Wegen: diverse historische artikelen over de brug bij Vianen  (1936)
STICHTING BOOGBRUG VIANEN              home       foto’s      aanvragen       rechtspraak      kunstuitingen      media     nieuws૯fotos_NBS-boek.html
૯RECHTSPRAAK.html

vorige                  volgende

AANVRAGEN

flyer