------------------------------------------------

- 31 januari 2016

CentreNL

plan voor een uitzichttoren met zicht op de Viaanse oversteek

lees meer
------------------------------------------------

- 19 januari 2016

KRUISING  De geschiedenis van pont en brug

boek over de geschiedenis van de Viaanse oversteek door M.J. Ververs 1999

KRUISING   De geschiedenis van pont en brug.pdf
------------------------------------------------

- 17 november 2015

verzoek tot aanwijzing rijksmonument van de boogbrug bij Vianen ingedient bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed

lees meer------------------------------------------------

- 27 augustus 2015

ACHTSTE Vredesbrug in de wereld

Verein Straße des Friedens heeft de brug als vredesbrug in haar Europese beeldenroute

opgenomen en dit in brieven aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, Cultuur, Defensie, Buitenlandse Zaken

en Raad van EU ter kenbaar gemaakt:

lees meer------------------------------------------------

- september 2015

MASTERPLAN - herbestemming boogbrug Vianen

uitgave integraal plan voor herbestemming boogbrug bij Vianen:

 1. -gebruik van de holle bogen als columbarium

 2. -landmark in themapark Nederlandse Infrastructuur

 3. -Vredesbrug Vianen

 4. -nieuwe aanvraag tot rijksmonument

MASTERPLAN - herbestemming boogbrug Vianen.pdf


------------------------------------------------

- januari 2015

DE VIAANSE OVERSTEEK - kathedraal van staal

uitgave inspiratiedocument voor herbestemming boogbrug bij Vianen:

- cultuurhistorische waarden van de boogbrug

 1. -hergebruik langzaam verkeer

 2. -openstelling kazematten

 3. -wandelroute

 4. -themapark

 5. -cultuurbrug

DE VIAANSE OVERSTEEK - kathedraal van staal.pdf------------------------------------------------

- april 2014

Verzoekschrift voor een eerlijk proces bij EU-hof Straatsburg: op grond van artikel 3, Rechten van de mens:

lees meer------------------------------------------------

- maart 2014

Het Land van Brederode, de historische vereniging van Vianen, pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug bij Vianen.

lees meer------------------------------------------------

- december 2013

Museum van Zuilen

Van de gesloopte Bommelse brug is een hoekpunt gespaard gebleven

en aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht geplaats.

Op 12 december 2013 werd het brugelement onthuld en

een tentoonstelling van hedendaagse kunst in het museum geopend.


Bij de tentoonstelling werd de catalogus BRUGELEMENT uitgegeven:

BRUGELEMENT.pdf


------------------------------------------------

- mei 2013

Historische Kring IJsselstein, pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug bij Vianen.

lees meer


------------------------------------------------

- mei 2013

Kunsthistorica Erica Delgorge schrijft in haar waardestelling:

‘....de brug bij Vianen is een van de belangrijkste bruggen van Nederland ...’

lees meer


------------------------------------------------

- mei 2013

Projectgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie vraagt in een brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu

om de brug bij Vianen als onderdeel van de verdedigingslinie te behouden en opnieuw open te stellen.

lees meer


------------------------------------------------

- november 2012

In het TV-programma Hoop of Sloop (NTR) wordt aandacht besteed aan hergebruik van de boogbrug:

conclusie: ‘de boogbrug moet behouden blijven’.

zie film


------------------------------------------------

- augustus 2012

CUMELA, brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infrastructuur, met in de sector 30.000 medewerkers en

een jaaromzet van 4 miljard euro, is voorstander om de boogbrug bij Vianen te gebruiken voor het landbouwverkeer.

Zij noemt de oversteek op de Jan Blankenbrug ‘te smal’ en ‘te gevaarlijk’.

lees meer


------------------------------------------------

- augustus 2012

Gemeente Vianen stuurt een brief aan Rijkswaterstaat en vraagt opheldering over de gevaarlijke situaties op het fietspad en

de rijstrook voor landbouwvoertuigen.

lees meer


------------------------------------------------

- maart 2012

Bond Heemschut pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug.

lees meer


------------------------------------------------

- februari 2012

Benchmark veiligheid op de Jan Blankenbrug


 1. -1. veiligheid Jan Blankenbrug Benchmark p32+101+103+128     februari 2012


 1. -2. veiligheid Jan Blankenbrug Veilig over Rijkswegen      december 2013


------------------------------------------------

- januari 2012

Kracht van Utrecht pleit voor behoud en hergebruik van de boogbrug, en publiceert een youtube-film over

de gevaarlijke situatie op het fietspad van de Jan Blankenbrug.

lees meer


zie film
------------------------------------------------


 1. -UNESCO AANVRAGEN en REACTIES   2004 & 2010

  

- U N E S C O  aanvraag 2010


toekenning rijksmonument JOHN FROSTBRUG  25 januari 2010


- duurzaamheidonderzoek hergebruik boogbrug Vianen    RWS  2017


uitnodiging tot selectie UNESCO werelderfgoed voor de twaalf bruggen RWS1927, Staatsecretaris OCW   11 maart 2010


antwoord RDHZ 14 oktober 2004


 1. -verzoek tot voordracht Unesco Werelderfgoed van de 12 bruggen 22 juli 2004.pdf

 1. -  OUDE relevante STUKKEN m.b.t. RWS


2013       reactie RWS in Hoger Beroep  5 juli 2013


1999       BEREKENINGEN RWS onderhoud brug


1997      schema sloop en kostenvariant boogbrug RWS


1999      SMULDERS artikel o.a. over de schoren aan de onderzijde v:d uitbouwbrug
 1. - NIEUWE relevante STUKKEN m.b.t. de NIEUWE AANVRAAG GEMEENTELIJK- EN RIJKSMONUMENT


STATUTEN STICHTING BOOGBRUG VIANEN 1. -extra linken


 1. -1. veiligheid Jan Blankenbrug Benchmark p32+101+103+128 februari 2012.pdf

 2. -

 3. -2. veiligheid Jan Blankenbrug Veilig over Rijkswegen dec.2013.pdf

 4. -

 5. -3. vier varianten voor een extra brug voor lokaal verkeer 1997. pdf

 6. -

 7. -4. foto Jan Blankenbrug met 2x3 rijstroken vóór 2010 en foto huidige situatie met 2x4 rijstroken

 8. -

 9. -5. brieven van CUMELA en gemeente Vianen aan RWS over onveiligheid Jan Blankenbrug, augustus 2013.pdf

 10. -

 11. -6. antwoord RWS aan gemeente Vianen 16 juli 2013.pdf

 12. -

 13. -7. Open Brief Fietsersbond  21 dec. 2018

 14. -

 15. -8. film op Youtube d.d. 22 mei 2017
pie_rapport_01_compendium_bruggen.pdf


pie_rapport_15_bruggen_als_industrieel_erfgoed_rapport_waardering_en_selectie.pdf


RCE - brochure 2014   “Eenheid en verscheidenheid”.pdf

vorige                  volgende

STICHTING BOOGBRUG VIANEN              home       foto’s      aanvragen       rechtspraak      kunstuitingen      media     nieuws૯support.html
૯fotos.html

vorige                  volgende

NIEUWS

------------------------------------------------

- 24 mei 2016

Stichting Erfgoed op Weg steunt behoud en hergebruik van de boogbrug bij Vianen

lees meer

-------------------------------------------------

juli 2016

Verein Straße des Friedens heeft de boogbrug opgenomen in haar nieuwste flyer

Flyer 2016

vermelding Vredesbrug Vianen in Wikipedia

Strasse des Friedens in Wikipedia

------------------------------------------------

- 21 september 2016

Verein Straße des Friedens verstuurd een persbericht naar aanleiding van de aangekondigde sloop van de Lekbrug

persbericht

------------------------------------------------

- 27 februari 2017

Verzoek tot aanwijzing Provinciaal Monument, provincie Utrecht


Erfgoedparel * 2017

------------------------------------------------

- april 2017

selectie Youtube


zie ook ”FOTO”S”  


https://www.youtube.com/watch?v=Tzquww2JSEo             drone beelden  2017

https://www.youtube.com/watch?v=OwUNrgM4enY            drone beelden  2016

------------------------------------------------

- september 2017

Jan Blankenbrug: nooit ontworpen voor langzaam verkeer!


https://youtu.be/J1ndpNbyVe4        film 1:56

------------------------------------------------

 1. -september 2017

VVD zorgt voor provinciaal podium: 

Ron van Reenen organiseerde voor betrokken ambtenaren, politici en de griffie een info-bijeenkomst


https://provincieutrecht.vvd.nl/nieuws/24252/boogbrug-vianen

------------------------------------------------

 1. -2018

nieuwe flyer Vredesbrug Vianen, Nederlandse vertaling:  Straße des Friedens:

Flyer NL 2018

vermelding Vredesbrug Vianen in Wikipedia

------------------------------------------------

 1. -juli 2018

1e brief aan Minister I&W en Minister OCW voor nader onderzoek van de sloopplannen en openstelling van de boogbrug.

1e brief aan Minister I&W en Minister OCW  3 juli 2018

antwoord  Minister OCW  1 oktober 2018

antwoord  Minister I&W   1 oktober 2018

------------------------------------------------

 1. -december 2018

2e brief aan Minister I&W en Minister OCW voor nader onderzoek van de sloopplannen en openstelling van de boogbrug.

2e brief aan Minister I&W en Minister OCW 19 dec. 2018

------------------------------------------------

 1. -januari 2019

3e brief aan Minister I&W en Minister OCW voor nader onderzoek van de sloopplannen en openstelling van de boogbrug

3e brief aan Minister I&W en Minister OCW  15 jan. 2019

------------------------------------------------

 1. -december 2018

open brief van de Fietsersbond aan provincie en gemeenten over onveiligheid Jan Blankenbrug voor fietsers en wandelaars

Open Brief Fietsersbond  21 dec. 2018

------------------------------------------------

 1. -februari 2019

hernieuwde Aanvraag tot aanwijzing Rijksmonument ingediend bij Minister OCW


Aanvraag tot aanwijzing Rijksmonument voor de boogbrug bij Vianen   15 feb. 2019 

afwijzing minister OCW   19 maart 2019

------------------------------------------------

 1. -maart 2019

4e brief aan Minister I&W over de onveiligheid op de Jan Blankenbrug

4e brief: verkeersonveiligheid op de Jan Blankenbrug  13 maart 2019

antwoord  RWS    22 juli 2019

------------------------------------------------

 1. -april 2019

reactie SBV op afwijzing Minister OCW van 19 maart 2019

reactie SBV op antwoord OCW    25 april 2019

------------------------------------------------

 1. -november 2019

Aanwijzing Erfgoedkunstwerk Boogbrug Vianen

Erfgoedkunstwerk Boogbrug Vianen   12 december 2019

------------------------------------------------

 1. -februari 2020

Verkeersonderzoek fietspad Jan Blankenbrug

Verkeersonderzoek fietspad Jan Blankenbrug    18 februari 2020

------------------------------------------------

 1. -maart 2020

verzoek beleidsregels voor erfgoedkunst gericht aan Minister OCW

verzoek beleidsregels erfgoedkunst + bijlage    9 maart 2020

------------------------------------------------

 1. -april 2020

reactie SBV op antwoord Minister OCW d.d. 11 febr. 2020

Reactie SBV op antwoord OCW   20 april 2020

------------------------------------------------

 1. -mei 2020

Aanvraag tot aanwijzing Gemeentelijk Monument gemeente Vijfheerenlanden

Aanvraag Gemeentelijk Monument VIJFHEERENLANDEN    20 mei 2020


afwijzing Vijfheerenlanden gemeentelijk monument     2 sept. 2020


pro forma bezwaar    13 okt. 2020

------------------------------------------------

 1. -mei 2020 - febr. 2021

Aanvraag tot aanwijzing Gemeentelijk Monument gemeente Nieuwegein

Aanvraag Gemeentelijk Monument NIEUWEGEIN      25 mei 2020


afwijzing Nieuwegein gemeentelijk monument    1 okt. 2020


bezwaar op afwijzing     21 jan. 2021


antwoord op bezwaar    9 febr. 2021

------------------------------------------------

 1. -december 2020

aanbesteding sloop

aanbesteding sloop door RWS    1 december 2020

------------------------------------------------

 1. -februari 2020

antwoord van Minister OCW op drie brieven

antwoord Minister OCW op drie brieven van SBV  (d.d.13 maart - 25 april - 12 dec. 2019)   11 febr. 2020

------------------------------------------------

 1. -november 2021

UITVAART BOOGBRUG

 1. -https://www.facebook.com/photo/?fbid=1514778808898301&set=pob.100010985886505