RECHTSPRAAK  15
verzoek aan Europees Hof voor de Rechten van de mens, Raad van Europa Strasbourg,

verzoek om een eerlijk proces 
UITSPRAAK EU-hof 18 september 2014.... niet ontvankelijk.pdf


53         Verzoekschrift EU-hof Straatsburg, artikel 3, Rechten van de mens  (30 april 2014).

53.1      schema sloop en kostenvariant boogbrug, bouw derde nieuwe brug RWS.pdf

53.2      RAPPORT Nederlandse Bruggen Stichting 1999 kopie.pdf

53.3      verzoek SBV aan gemeente Vianen en Nieuwegein tot aanwijzing gemeentelijk monument van de boogbrug (5:1:2010).pdf

53.4      uitspraak Rechtbank Utrecht, beroep tegen Vianen gegrond verklaard; brug als “geheel” aanwijzen (19:12:2011).pdf

53.5      nieuw besluit van college van Vianen afwijzing van verzoek (19:3:2012).pdf

53.6      beroepsschrift SBV tegen besluit van college van Vianen  (25:4:2012).pdf

53.7      uitspraak Rechtbank Utrecht, beroep tegen Vianen ongegrond verklaard (02:11:2012).pdf

53.8      hoger beroepsschrift SBV tegen uitspraak Rechtbank Utrecht (14:1:2013).pdf

53.9      waardetoekenningen van drie voormalige Hoofd Ingenieur Directeur’s van RWS (2007).pdf

53.10    adhesiebetuiging van historica Marie-Louise ten Horn-van Nispen (16:9:2004).pdf

53.11    waardeoordeel in het boek ‘De Nederlandse Brug, 40 Markante Voorbeelden’ uitgegeven door NBS (2013).pdf

53.12    waardeoordeel van Historische Kring Nieuwegein (24:9:2010).pdf

53.13    waardeoordeel en kritiek op te smal en gevaarlijk fietspad door Kracht van Utrecht (7:9:2013).pdf

53.14    waardeoordeel in het tv-programma Hoop of Sloop (2012:2013).pdf

53.15    waardenstelling van historica Erica Delgorge (mei 2013).pdf

53.16    waardeoordeel van de landelijke Bond Heemschut (8:3:2012).pdf

53.17    gemotiveerde steunbetuiging van de Historische Kring IJsselstein (23:5:2013).pdf

53.18    schetsen waaruit blijkt dat de uitbouwbrug in samenhang met de boogbrug is ontworpen (1990).pdf

53.19    pleitnota SBV bij zitting hoger beroep Raad van State ‘sGravenhage (21:9:2013).pdf1

53.20    kritiek op te gevaarlijke en smalle rijbreedte door CUMELA ondersteund door gemeente Vianen .pdf

53.21    waardeoordeel nationale Projectgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie (22:1:2013).pdf

53.22    waardeoordeel door plaatselijke Historische Vereniging Land van Brederode (22:1:2013.pdf

53.23    uitspraak Raad van State ‘sGravenhage, hoger beroep ongegrond verklaard (13:11:2013).pdf

53.24    STATUTEN STICHTING BOOGBRUG VIANEN (3:6:1998).pdf


STICHTING BOOGBRUG VIANEN              home       foto’s      aanvragen       rechtspraak      kunstuitingen      media     nieuws૯RECHTSPRAAK_14.html
૯KUNSTUITINGEN.html

vorige                  volgende